Đầu lọc tiệt trùng MCE đường kính 33mm, MCE Syringe Filter

mã sản phẩm: S33MCE022S, S33MCE045S

Đường kính : 33mm

lỗ lọc: 0.22 um/ 0.45um

Qui cách: 50 cái/ Hộp

Thương hiệu: Microlab- Anh

sản xuất: Trung Quốc

T&T phân phối độc quyền

Đặc điểm:

- Mỗi đầu lọc được đóng túi riêng

- Khử trùng bằng tia gama

TECHNICAL SPECIFICATIO

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Filter Media                           Nylon/PTFE/Hydrophilic PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hydrophilic PVDF
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Max.operation temperature                                                     50℃
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Diameter(mm)                                                                        13,25,33
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Pore size(μm)                                                                          0.22,0.45
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Sterilization                                                                      Gamma radiation
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Filtration   Area(cm²)                                                          0.92, 3.9, 4.9
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Max.operation pressure                                                           >87psi——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                          Inlet/outlet connections                                       Female luer lock/Male luer slip——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ORDER INFORMATION

 

Part No.

Membrane

Diameter(mm)

Pore Size(μm)

Packing(pcs/pk)

S13NY022S NY 13 0.22 100
S13NY045S 0.45
S25NY022S 25 0.22 50
S25NY045S 0.45
S33NY022S 33 0.22
S33NY045S 0.45
S13PES022S PES 13 0.22 100
S13PES045S 0.45
S25PES022S 25 0.22 50
S25PES045S 0.45
S33PES022S 33 0.22
S33PES045S 0.45
S13CA022S CA 13 0.22 100
S13CA045S 0.45
S25CA022S 25 0.22 50
S25CA045S 0.45
S33CA022S 33 0.22
S33CA045S 0.45
S13MCE022S MCE 13 0.22 100
S13MCE045S 0.45
S25MCE022S 25 0.22 50
S25MCE045S 0.45
S33MCE022S 33 0.22
S33MCE045S 0.45
S13PTB022S Hydrophobic PTFE 13 0.22 100
S13PTB045S 0.45
S25PTB022S 25 0.22 50
S25PTB045S 0.45
S33PTB022S 33 0.22
S33PTB045S 0.45
S13PTL022S Hydrophilic PTFE 13 0.22 100
S13PTL045S 0.45
S25PTL022S 25 0.22 50
S25PTL045S 0.45
S33PTL022S 33 0.22
S33PTL045S 0.45
S13PVB022S Hydrophobic PVDF 13 0.22 100
S13PVB045S 0.45
S25PVB022S 25 0.22 50
S25PVB045S 0.45
S33PVB022S 33 0.22
S33PVB045S 0.45
S13PVL022S Hydrophilic PVDF 13 0.22 100
S13PVL045S 0.45
S25PVL022S 25 0.22 50
S25PVL045S 0.45
S33PVL022S 33 0.22
S33PVL045S 0.45
S13PP022S PP 13 0.22 100
S13PP045S 0.45
S25PP022S 25 0.22 50
S25PP045S 0.45
S33PP022S 33 0.22
S33PP045S 0.45
S13RC022S RC 13 0.22 100
S13RC045S 0.45
S25RC022S 25 0.22 50
S25RC045S 0.45
S33RC022S 33 0.22
S33RC045S 0.45
S13GF022S GF 13 0.22 100
S13GF045S 0.45
S25GF022S 25 0.22 50
S25GF045S 0.45
S33GF022S 33 0.22
S33GF045S 0.45
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)