BỘ HÚT VÀ TRUNG HÒA HƠI ACID
Model: Behrosog 3- B00217925
Hãng : Behr – Nước SX : Đức.
Ưu điểm : Bộ xử lý không cần nguồn nước nên rất linh
hoạt khi chọn đặt nơi sử dụng.
- Bộ hút, tách ngưng tụ và trung hòa hơi acid trong quá
trình phá mẫu Kjeldahl. Sử dụng bộ này hệ thống phá
mẫu Kjeldahl không cần đặt trong tủ hút khí độc.
- Thiết bị sử dụng không cần dùng nguồn nước, do đó dễ

dàng đặt thiết bị gần với máy phá mẫu.
- Máy làm việc theo ba bước : tách, ngưng tụ và sục hơi
acid vào H2O và NaOH.
- Qua 3 quá trình xử lý không còn hơi acid thải ra môi
trường.
Dễ dàng điều chỉnh lưu lượng hút từ 16-40L/phút
Hệ bơm hút dùng bơm màn với đầu hút được bọc hai lần
bằng vật liệu PTFE do đó bơm không hư hỏng do tiếp xúc
hơi acid và không cần bảo dưỡng.
Kích thước:W380 x D340 x H400 mm
Trọng lượng:18kg
Nguồn điện:230V, 50Hz, 80W

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)