Kim tiêm dùng cho sắc ký - Kim tiêm Hamilton
Hãng: Hamilton -  Anh
Kiêm tiêm mẫu (syringe) dùng để bơm mẫu, tiêm mẫu cho các phương pháp phân tích sắc ký khí (GC), sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký lớp mỏng (TLC) và các ứng dụng khác cần dùng tiêm mẫu.
Vật liệu ống xy-lanh: thủy tinh chất lượng cao borosilicat, kháng ăn mòn và biến dạng.
Vật liệu ống psiton: thép / nhôm.
Độ chính xác: 1 % thể tích danh định.
Thể tích: 0.1 uL - 25 mL
 
Bình chọn sản phẩm: (4.0 / 1 Bình chọn)